දැන් ඔබට අප බ්ලොග් අඩවිය මගින්, ඉලෙක්ට්‍රොනික් ආශ්‍රිත සිංහල PDF පොත් වර්ග Download කරගැනීමේ පහසුව ඇත.

කොහොමද ඉතින් කට්ටියට..!

ඔන්න අද ඉදන් ඉලෙක්ට්‍රොනික් ගැන සිංහලෙන් ලියැවී තියෙන සෙනිත්,සිප්නැණ ආදි පොත් වර්ග රැසක් PDF ආකාරයෙන් ඔබට බාගතකරගැනීමට (Download) හැකියාව තිබේ..

Adobe Reader වගේ ඔයාලා කැමති PDF Reader Software එකක් භාවිතයෙන් මෙම Eooks කියවන්න පුළුවන්..

එහෙනම් මේ Link එකෙන් ගිහින් ඔයාලා කැමති Ebooks Download කරගන්නකෝ...
Newest
Previous
Next Post »

4 comments

Click here for comments
January 30, 2017 at 10:27 PM ×

ස්තූතියි....

Reply
avatar
Unknown
admin
April 24, 2017 at 11:22 PM × This comment has been removed by the author.
avatar
Janith Udara
admin
April 24, 2017 at 11:27 PM ×

බොහොම ස්තුතිය.....!
ඉලෙක්ට්‍රොනික් පොත් වර්ග ව‍ෙලද පල‍ෙ ඉතා දුර්ලබයි. මේ වගේ තවත් පොත් තියෙනවානම් පලකරන්න.
ඔබට සුබ අනාගතයක්........!

Reply
avatar
Robo lokaya
admin
January 25, 2018 at 8:40 PM ×

එන්න මේ පැත්තටත්.....

https://www.youtube.com/channel/UCcn7TkzHrN9ZkqWV3akY8FQ?disable_polymer=true

Reply
avatar
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...